Waterski Provincie Antwerpen vzw 2011© Alle rechten voorbehouden

Gebruiksvoorwaarden

Home.
Activiteiten.
Club's.
Opleidingen.
Contact.
Links.
Home
E-mailadres: de.slekke@telenet.be

Gebruiksvoorwaarden Waterski Provincie Antwerpen website

Eigendom

VVW WSPA vzw
2140 Borgerhout

 

Algemeen
Deze website wordt U aangeboden onder voorbehoud van uw onvoorwaardelijke aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden, bepalingen en waarschuwingen in onze contractuele bepalingen (“Algemene Gebruiksvoorwaarden”). Door uw toegang tot en uw gebruik van de website, aanvaardt U zonder enig voorbehoud deze Algemene gebruiksvoorwaarden.
Indien een bepaling van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden niet toepasbaar is, of strijdig is met een bepaling van dwingend recht, zal deze niet-toepasbaarheid de geldigheid of toepasselijkheid van de andere bepalingen niet beïnvloeden. U erkent dat de onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden en het gebruik van deze website niet tot gevolg hebben dat enige vorm van juridisch samenwerkingsverband wordt gecreëerd tussen U en WSPA vzw.

 

Wijzigingen
WSPA vzw behoudt zich het recht voor deze Algemene Gebruiksvoorwaarden te allen tijde en zonder uitdrukkelijke kennisgeving aan te passen. Het is daarom als gebruiker aangewezen om bij elk bezoek aan de website deze Algemene Gebruiksvoorwaarden na te lezen.

 

Auteursrecht
De website met inbegrip van teksten, lay-out, grafische bestanddelen, presentatie, logo’s, software en andere bestanddelen van deze site is beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van WSPA vzw of haar informatieleveranciers, zoals het auteursrecht, naburige rechten, databankrecht en merkenrecht. Reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen en gebruik voor commerciële doeleinden van het geheel of een deel van deze website is verboden, tenzij met voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van WSPA vzw.

 

Aansprakelijkheid
Niettegenstaande aan de inhoud van de site de meeste zorg is besteed, worden de materialen, info en diensten op deze site als dusdanig geleverd, zonder enige garantie met betrekking tot de verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet- overtreding van intellectuele eigendomsrechten. De materialen en diensten op deze site kunnen gedateerd zijn en niet meer overeenkomen met de actuele gegevens. Alle vermelde gegevens worden informatief weergegeven zonder enige verbintenis.

 

Hyperlinks
De website kan hyperlinks bevatten naar websites van derde partijen. Deze worden slechts ter informatie aan de gebruiker weergegeven. WSPA vzw heeft geen controle over de inhoud van deze websites en kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor het bestaan van deze websites, noch voor de daarin opgenomen informatie. Bovendien impliceert het bestaan van deze links niet dat WSPA vzw instemt met de inhoud van deze websites, en impliceert de opname van deze links geen enkele samenwerking tussen WSPA vzw en de exploitanten van deze websites. Indien U een hyperlink vanop uw eigen website naar deze website wilt creëren, mag dat enkel naar de homepage van de volgend adres in een blanco pagina: www.waterskiantwerpen.be en niet naar een onderdeel van de site. Dit is ook de enige wijze waarop materiaal uit de deze site mag overgenomen worden zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring. Het rechtstreeks overnemen van informatie of andere zonder vermelding of in het geval van een web-pagina, link naar de bron is niet toegestaan.

Virussen en misdrijven
WSPA vzw onderneemt al het mogelijke om haar website te beschermen tegen virussen, hacking-attacks of andere informaticamisdrijven, maar garandeert niet de afwezigheid van virussen, hacking-attacks, of andere informaticamisdrijven.

 

Continuiteit
WSPA vzw kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.

 

Privacyregeling
WSPA vzw hecht veel belang aan de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers. Alle informatie op deze site is beschikbaar zonder dat er persoonlijke gegevens moeten verstrekt worden. Voor het functioneren van de bezoekersteller en webstatistieken, wordt er niet-gepersonaliseerde informatie over de sessie verwerkt.

 

Gebruiksvoorwaarden